064 3224 329 

USLUGE

 • osnivanje stambene zajednice (ukoliko nije osnovana) 
 • upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice, otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice
 • podnošenje prijave za registraciju pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, 
 •  uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup, izvršava odluke stambene zajednice
 • priprema i zaključivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr.
 • nadzor nad radom osoblja (domar, čistačica i dr)
 • informisanje stanara i sačinjavanje izveštaja
 • upravljanje finansijskim sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice
 • priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama
 • naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade
 • prinudna naplata potraživanja stambene zajednice
 • izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave stambene zajednice u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova
 • realizaciju godišnjeg programa održavanja
 • organizaciju radova na tekućem i investicionom održavanju
 • organizacija radova na hitnim intervencijama
 • briga o kućnom redu
 • Izrada pečata